Our Coaches

  • Aqeel Latif (Coach)
  • Rizwan Latif (Coach )
  • Shakil Latif (Head Coach & Director)

© 2012 Emirates Cricket Training